kokain značenje

kokain, alkaloid iz lišća južnoam. biljke koke, najstariji lokalni anestetik; uživanje kokaina (ušmrkavanjem, pušenjem ili intravenskim ubrizgavanjem) izaziva toksikomaniju s teškim posljedicama fiz. oštećenja i psih. rastrojenosti.