koherer značenje

koherer (franc. prema lat.), vrsta detektora, prijamnika koji je prvi upotrijebljen u bežičnoj telegrafiji, a izumio ga je francuski fizičar Édouard Branly (1844–1940).