kohabitacija značenje

kohabitacija (lat.). 1. pol stanje u kojem predsjednik države i parlamentarna većina pripadaju različitim polit. blokovima ili strankama i, tako suprotstavljeni, moraju zajedno sastaviti i voditi vladu; pojam je vezan isključivo uz polupredsjednički sustav vlasti u kojem je vlada ovisna i o parlamentu i o predsjedniku države. 2. soc bračna zajednica ostvarena bez vjenčanja; divlji brak.