koeficijent značenje

koeficijent (lat.). 1. mat stalni ili poznati broj koji je faktor neke promjenljive ili nepoznate veličine (x), npr. 4 u izrazu 4x. 2. fiz veličina koja povezuje dvije različite veličine; naziva se i k. proporcionalnosti; naziva se i prema veličinama koje povezuje (npr. k. toplinskoga istezanja, k. trenja i dr.). K. iskorištenosti npr. pokazuje koliki se dio utrošene energije u nekom stroju pretvara u koristan rad.