Kočani značenje

Kočani, grad u I Makedoniji; 27 300 st. Poljodjelstvo (riža, mak, duhan), ind. duhana, prehr. i drvnih proizvoda, celuloze, papira.