knjigotisak značenje

knjigotisak, gl. tiskovni postupak visokoga tiska, u kojem se otisak dobiva s ručnoga ili strojnoga sloga, klišeja i dr. tiskovnih elemenata reljefno izrađenih u negativu.