Knežević značenje

Knežević, Petar (1702–68), hrv. vjerski pisac. Svojim djelima utjecao na pučku pobožnost. Muka Gospodina našega Isukrsta i plač Majke njegove; Pisma ćudoredna.