kmet značenje

kmet, seljak koji je od vlastelina primio zemlju za obrađivanje, a za uzvrat morao davati različita podavanja (radna, naturalna ili novčana). Dužnosti k. bile su navedene u urbarima.