klokan, golemi značenje

klokan, golemi (kengur; Macropus rufus), austral. sisavac dvosjekutićnjak; biljožder, snažnih stražnjih nogu, kreće se u skokovima dugima 6–12 m brzinom i do 70 km na sat; nerazvijene mlade ženka nosi u tobolcu.