kloaka značenje

kloaka (lat.). 1. Ant. podzemni kanal za odvod nečistoće i otpadnih voda. 2. zool završni dio crijeva nekih riba, svih vodozemaca, gmazova i ptica, u koji se izlijevaju sadržaj crijeva, mokraća i spolni produkti. 3. pren moralna izopačenost određene sredine, društva.