klistron značenje

klistron (grč.), elektronka za proizvodnju vrlo visokih frekvencija; služi u tehnici ultrakratkih valova i radara.