klinčići značenje

klinčići (karanfili; Caryophyllaceae), por. dvosupnica s o. 1500, većinom zeljastih vrsta s najčešće peteročlanim cvjetovima; mnoge sadrže saponine; u nas dolaze: kukolj, pušina, klinčić, sapunika, kilavica, mišjakinja i dr.