klimaks značenje

klimaks (grč.). 1. Stilska figura koja se sastoji u nizanju sve ekspresivnijih elemenata. 2. Termin kojim se u teoriji drame označuje vrhunac dramske radnje. 3. Vegetacijski k., završni i optimalni stadij prirodnoga razvoja vegetacije, pod dominantnim utjecajem klime (klimatogena vegetacija).