kleptomanija značenje

kleptomanija (grč.), patološki nagon za krađom; u psihopata i histeričara.