Klek značenje

Klek, poluotok između zaljeva Klek-neum i kanala Maloga Stona; dug oko 7 km; nerazveden; većim dijelom u BiH.