klasa značenje

klasa (lat.). 1. red.html'>Razred, skupina, grupacija. 2. Društvovna skupina ili sloj koji uživa isti socijalni status, ima isti način života i iste funkcije, istu ideologiju itd. 3. biol sistematska kategorija niža od koljena a viša od reda; razred. 4. Ukupnost svojstava po kojima se predmeti razvrstavaju ili sređuju (robna k.); razred. 5. tehnol skup zrna približno jednakih dimenzija dobiven klasiranjem.