kizerit značenje

kizerit, mineral, hidratizirani magnezijev sulfat, MgSO4 · H2O; prekristalizacijom može prijeći u gorku sol.