kiseline značenje

kiseline, kem. spojevi koji sadrže vodik, dijelom ili u cjelini zamjenljiv atomima metala, pri čemu nastaju soli; mogu se podijeliti na jake k., kod kojih su sve molekule u razrijeđenoj otopini disocirane na ione (npr. kloridna, nitratna, sulfatna), srednje jake (fosfatna) i slabe, koje ostaju pretežito neionizirane (organske k.). Nazivaju se po solima koje tvore.