kiri značenje

kiri (znak Ci), stara jedinica za aktivnost radioaktivnoga izvora, 1 Ci = 3,7 · 1010 Bq.