kip značenje

kip, novčana jedinica Laosa (= 100 ata).