kiosk značenje

kiosk (tur. preko franc. i njem.). 1. Naziv za vrtnu kućicu, paviljon u arhitekturi I Azije i islam. zemalja. 2. U suvremenom smislu, montažna kućica za prodaju cvijeća, novina, voća i sl.