King značenje

King, Ernest Joseph (1878–1956), am. admiral; 1941–45. zapovjednik am. flote; sudjelovao u uništavanju jap. flote na Pacifiku.