Kinezi značenje

Kinezi, najbrojniji narod svijeta; 1,26 mlrd. pripadnika. Osim u Kini gdje čine 91,9% pučanstva (1,14 mlrd.) te u Tajvanu (98% ili 15,1 mil.), žive raštrkano širom svijeta: u Tajlandu (6,5 mil.), Hong Kongu (5,6 mil.), Maleziji (5,4 mil.), Indoneziji, Singapuru, SAD, Kanadi, Južnoafričkoj Republici. Pripadaju mongoloidnoj rasi. Ispovijedaju konfucijanizam, budizam. Etnogeneza Kineza u kojoj su, uz starosjedioce, sudjelovala različita tur.-mongolska, tibetska i tungusko-mandžurska plemena završena je do početka naše ere (dinastija Han). Značajni su kin. izumi i otkrića: svila, papir, lak, porculan, fajansa, kompas, tisak, barut.