kinetika značenje

kinetika (grč.), dio fizike u kojemu se proučava utjecaj sila na gibanje materijalnih tijela.