kinetička teorija značenje

kinetička teorija, teorija u kojoj se uz pomoć fizike i statistike izvode svojstva fluida, posebno plinova, na temelju predodžbe da se oni sastoje od sitnih čestica koje se neprekidno brzo gibaju (to brže što je temp. viša) a da jedna na drugu ne djeluje osim pri sudarima. Pruža jednostavna objašnjenja za neke fiz. pojave (npr. tlak).