Kijev značenje

Kijev (ukr. Kyïv), gl. i najveći grad Ukrajine; 2 611 300 st. Luka na Dnjepru. Sveuč. (osn. 1834), Akademija znanosti; mnogobrojne znanstvene i muzejske ustanove; saborna crkva sv. Sofije (11. st.) i kompleks građevina Kijevo-pečerska lavra (11–18. st.). Metalna (tvornica vagona, strojeva), kem., elektrotehn., tekst. i građev. ind. – pov Prijestolnica stare rus. države (11–12. st.); 1240. zauzeli ga Mongoli; u 14. st. pod Litavcima; od 1471. sjedište Kijevskoga vojvodstva; od 1569. u sastavu Poljske; 1654. pripojen Rusiji. Od 1934. gl. grad Ukrajinske SSR, a od 1991. neovisne Ukrajine.