kibic značenje

kibic (njem.), promatrač pri kartanju, šahu, šport. natjecanju; navijač.