Khalid ibn al-Walid značenje

Khalid ibn al-Walid (zvan »sablja Alahova«) (581–642), arap. vojskovođa, gl. oslonac u Muhamedovim pohodima; prodro u Irak (633) i osvojio Siriju (634–636).