kesičar, rakovički značenje

kesičar, rakovički (Sacculina carcini), rak vitičar, parazit u zatku rakovicâ; primjer retrogradne evolucije (odrasla životinja svedena samo na rasplodne organe).