KERMA značenje

KERMA (akr. od engl. Kinetic Energy Released in Matter), veličina energije koju ionizirajuće zračenje predaje tvari; omjer je zbroja početnih kinetičkih energija svih nabijenih čestica koje su oslobođene posrednom ionizacijom i mase te tvari; SI jedinica je grej (Gy).