kemijski spojevi značenje

kemijski spojevi, tvari koje se sastoje od istovrsnih molekula sastavljenih od atoma dvaju ili više elemenata; mogu se podijeliti na anorganske (anorg. kiseline, baze, soli i oksidi) i organske, na prirodne i sintetske.