kemijske reakcije značenje

kemijske reakcije, procesi koji uzrokuju kem. promjene, npr. izravno spajanje dviju ili više tvari, raspad složenih kem. spojeva, oksidacija, redukcija, supstitucija, neutralizacija, saponifikacija i dr. Kemijske reakcije mogu biti egzotermne i endotermne, reverzibilne i ireverzibilne itd., a mogu se izazvati djelovanjem jednih tvari na druge ili fizikalnim utjecajem (toplinom, svjetlošću, el. strujom).