kaznena sankcija značenje

kaznena sankcija, mjera koju ovlašteni organ poduzima prema pojedincu zbog počinjena kaznenoga djela (→ kazna).