kaznena odgovornost značenje

kaznena odgovornost, u širem smislu, ukupnost pretpostavki kažnjivosti, za razliku od građanskopravne, prekršajne, stegovne, moralne, polit. i dr. odgovornosti; u užem smislu, viši rodni pojam za ubrojivost i krivnju, nastao u okviru psiholoških teorija krivnje. U novije vrijeme zamijenjen je proširenim pojmom krivnje koja obuhvaća ubrojivost, namjeru ili nehaj i svijest o protupravnosti.