kazna značenje

kazna, oduzimanje ili ograničavanje čovjeku nekoga njegova pravno zaštićenoga dobra. Izriče je sud ili drž. upravna ustanova osobi koja je odgovorna za učinjeno kažnjivo djelo. Svrha je kazne zaštita društva, javnoga interesa i dobra te popravljanje samoga učinitelja kažnjiva djela. Postoje k. protiv života (smrtna k.), protiv slobode (zatvor), i protiv imovine (imovinska k.).