Kaverin značenje

Kaverin, Venjamin Aleksandrovič (pr. prez. Zilber) (1902–89), rus. književnik; pripadao skupini Serapionova braća; autor fantastičnih pripovijesti u duhu E. T. A. Hoffmanna i E. a. Poea. Slikar nepoznat; Ispunjenje želja; Otvorena knjiga.