kauterizacija značenje

kauterizacija (grč.), spaljivanje tkiva (npr. bradavica) užarenim metalom ili kaustičnim sredstvima.

Širi kontekst

Pretraživanje

Komentirajte