kaučukovac značenje

kaučukovac (Hevea brasiliensis), plantažno drvo iz por. mlječika, podrijetlom iz trop. Amerike; uzgaja se u JI Aziji radi mliječnoga soka iz kojega se proizvodi kaučuk.