Katul značenje

Katul, Gaj Valerije (oko ← 87. do ← 54), rim. književnik; pripadnik kruga modernističkih pjesnika, kojima su uzor bili aleksandrijski pisci; autor ljubavne lirike i satiričnih epigrama.