kategorija značenje

kategorija (grč.). 1. Vrsta, razred, skupina (k. športaša, k. činovnika i sl.). 2. filoz najviši rodni pojam, prapojam, koji se, po mnogim logičarima, i ne može definirati (supstancija, kvaliteta, odnos i dr.). 3. Gramatička k., gramatički sadržaj koji ima vlastiti ustaljeni izraz (rod, broj, lice, vrijeme itd.).