Katarina Sijenska značenje

Katarina Sijenska, sv. (1347–80), tal. dominikanka, vizionarka, književnica (mistične pjesme, rasprave, pisma), utjecala na crkv. politiku (povratak pape iz Avignona). Njezina Pisma (ukupno 381) odlikuju se snažnim stilom i neobičnom slikovitošću.