katalizatori značenje

katalizatori, tvari koje ubrzavaju kem. reakcije, a same se pri tome ne troše.