katalektički stih značenje

katalektički stih (grč.), u metrici, stih kojemu je posljednja stopa nepotpuna. supr akatalektički stih.