katakana značenje

katakana (jap.), uglati oblik kane, oblik jap. slogovnoga pisma (u uporabi od 12. st.); piše se u okomitim stupcima odozgo dolje.