Kaštelan značenje

Kaštelan, Jure (1919–90), hrv. književnik; pisao pjesme, drame, novele, eseje. U poeziji spaja angažiranost i nadrealizam; na stečevinama modernizma svjedoči o pojedinačnoj i kolektivnoj sudbini. Crveni konj; Pijetao na krovu; Biti ili ne; Malo kamena i puno snova.