Kaštela značenje

Kaštela, obalni kraj između Solina i Trogira u sr. Dalmaciji u duljini od oko 20 km; 34 103 st. Dijeli se na Gornja i Donja K. Sastoji se od 7 naselja: K. Štafilić, K. Novi, K. Stari, K. Lukšić, K. Kambelovac, K. Gomilica i K. Sućurac. Maslinarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo i vrtlarstvo. Tvornica cementa, plastičnih masa i kem. proizvoda. Turizam. Splitska zračna luka. Nastaju u vrijeme tur. provala (od 15. st.) kao utvrđene građevine na obali; podižu ih splitski biskupi, vlastela i imućnici.