kasino značenje

kasino (tal.), zgrada za različite oblike društv. zabave (klub, igračnica, ples).