Kasai značenje

Kasai (Kwa), rijeka u Angoli i DR Kongu, duga 1940 km; najveći lijevi pritok Konga. U njegovu porječju ležišta dijamanata. Plovna 830 km uzvodno od ušća.