Karlovac značenje

Karlovac, grad.html'>grad.u Pokuplju i središte županije; 49 082 st. Leži na sutoku rijeka Kupe, Mrežnice, Dobre i Korane. Prvotno utvrđena, pov. jezgra grada planski je izgrađena u obliku šesterokuta. Barokni i klasicistički arhitektonski spomenici. Važno prometno čvorište. – pov Tvrđava 1579; sjedište Karlovačke krajine do 1787. U 18. st. najvažnije hrv. trg. središte, od 1777. slobodni i kralj. grad. Od 1809. u Ilirskim provincijama, zatim u Kraljevini Iliriji. 1822. vraćen Banskoj Hrvatskoj. Kult. središte hrv. nar. preporoda. Nakon 2. svj. rata značajno vojno i ind. središte. U Domovinskom ratu teško oštećen u napadima srp. snaga (1991–93).