Karlo Veliki značenje

Karlo Veliki (747–814), franački kralj od 768; osvojio gotovo čitavu Z i sr. Europu; 800. u Rimu okrunjen za rim.-njem. cara. Vladavina mu je važna po adm. i zakonodavnim reformama, a dvor kao središte kult. djelatnosti. Začetnik → karolinške renesanse: osnovao škole, potaknuo proučavanje rim. književnosti, dao obnoviti latinski jezik u klas. obliku.